top of page

סדנא 1- התנהגות - קצה הקרחון  10.3.23

סטודיו נרקיסים 11, טבעון  9:30-13:00

עלות בהרשמה מוקדמת 350 ש"ח עד 10.2.23 לאחר מכן 400 ש"ח

סדנא 2 - ציפיות לא ממומשות וחמשת החירויות 5.5.23

סדנא 3 - מנדלת המשאבים וקדירת הערך העצמי 2.6.23

לנרשמים מראש ל 3 סדנאות 950 ש"ח

 

הקרחון - מושג מרכזי במודל סאטיר

  • הקרחון הינו מטפורה לחוויה התוך נפשית של האדם, שרק מקצתו גלויה.

  • רוב תהליכי הנפש נמצאים מחוץ לעין ברבדים המרכיבים את עומק נפשו של האדם.

  • כל הרבדים קשורים ותלויים זה בזה.

  • רק ההתנהגות, החלק ההתנהגותי של עמדות ההישרדות וחלק מחוויות הגוף גלויים לעין.

  • בהסתכלות מחודשת על משמעות ההתנהגות באמצעות מודל סאטיר אנו רואים את ההתנהגות כתוצר של כל הרבדים מתחת לפני השטח.

  •  בחינת הרבדים השונים תפתח אופציות להבנה מעמיקה של המקור להתנהגות ותפתח אפשרויות לשינוי הדינמיקה וההתנהגות.

bottom of page