לאור המצב הכשרות 2020

ידחו למועד מאוחר יותר 

לאור המצב הכשרות של מרכז סאטיר בגליל לשנת 2020

ידחו למועד מאוחר יותר